Bly – en giftig med användbar metall

Bly är liksom järn, zink och nickel en av de oädla metallerna. Det är ett grundämne med beteckningen Pb i det periodiska systemet, en förkortning som kommer från metallens latinska namn, plumbum. Många förknippar bly med blyförgiftning, något som sker på grund av att bly och alla dess föreningar tenderar att lagras i människokroppen. Blyförgiftning är allvarligt och kan orsaka skador på det centrala nervsystemet, njurskador och, om man är gravid, fosterskador.

Att man ändå använder bly till en mängd olika saker idag, och har gjort historiskt, beror på att bly är mycket användbart. Bly är till exempel en metall som är mycket beständig mot luft och syror. Det gör att man till exempel kan använda bly för att motverka rost, något man bland annat har gjort genom pigmentet blymönja, som använts sedan mitten på 1800-talet och drygt 100 år framåt.1024px-lead-2

Bly ger också ett effektivt skydd mot joniserande strålning och röntgenstrålning. Bly används därför inom en rad olika områden där sådan strålning förekommer. Till exempel är väggar och golv i röntgenrum klädda med bly, och människor som arbetar med radioaktiva ämnen eller med röntgendiagnostik kan använda särskilda skyddsförkläden som är klädda med bly.

Länge användes också bly för att skapa rörledningar, men eftersom detta riskerar att leda till blyförgiftning hos de som dricker vattnet från dessa ledningar, är det inte längre ett aktuellt användningsområde för bly.

Människor har använt bly i tusentals år, och man har till exempel hittat bevis på att bly har utvunnits och framställts sedan tidig bronsålder i Egypten. Även i det antika Grekland producerades bly, som var en biprodukt från de grekiska silvergruvorna. Vid framställningen av silver blir avfallet nämligen blyoxid, och detta kan man använda för att framställa bly. Silver är dock för många idag en betydligt mer intressant metall än bly, eftersom silver räknas till ädelmetallerna. För att köpa silver krävs dock mer pengar än för att köpa bly, och om du planerar att köpa ett vackert silversmycke, och behöver ett snabblån för att ha råd, ska du gå in på Snabbfinans.se.

Även historiskt i Sverige har vi funnit silver mer intressant än bly, då blymalm har brutits i Sverige sedan medeltiden, men endast för att framställa silver. Det var inte förrän på 1800-talet som Sala silvergruva riktade in sig på bly.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

spike