Investera i guld

Att investera i guld är en av de säkraste investeringarna som du kan göra eftersom guldets värde på sikt alltid kommer att vara värt minst de pengar som du har köpt det för. Guldet kommer att gå upp och ned med tiden men över en längre tid har guld alltid haft en värdeökning.

Du kan välja att investera i fysiskt guld, vilket innebär att du köper så kallade bullionmynt eller guldtackor från något av de företag som säljer investeringsguld. Du kan antingen besöka en guldbutik som handlar med investeringsguld eller beställa guldet på nätet och få det hemlevererat till dörren. Hos samma företag kan du också sälja guld då du vill frigöra kapital och få betalt direkt i dagens guldvärde.

Andra sätt att köpa guld

Du kan också köpa guld genom en bank och erhålla en skuldsedel som säger att banken är skyldig dig en viss mängd guld. När du löser in skuldsedeln får du pengar motsvarande dagens guldvärde. Det går också att investera i guld genom värdepapper eller fonder. Då äger du inget fysiskt guld utan istället spekulerar du i guldets värde. Du kan sedan lösa in dina värdepapper mot det aktuella guldvärdet.

Att spekulera i guld eller köpa ett virtuellt sådant är kanske inte lika roligt som att köpa fysiskt guld som du kan ta i och titta på. Om köpet av guld enbart är en investering är det dock skönt att slippa hanteringen av värdesakerna själv.

Händelser som påverkar guldets värde

När du investerar i guld är det bra om du känner till vilka händelser som får guldets värde att stiga eller sjunka. Det inträffar varje år olika händelser runtom i världen som påverkar guldets värde men det är oftast vid större händelser, som exempelvis krig i de länder som producerar guld, som guldpriset kan stiga rejält. Precis som med allting annat är det efterfrågan på guldet som sätter dess värde. Finns det mycket guld i rörelse sjunker värdet och när det i stället finns lite guld ökar värdet.

En annan orsak till att guldet stiger är om det är oroligt på obligationsmarknaden i samband med att regeringar trycker upp nya pengar eller när centralbanker köper guld till sina reserver. Då brukar investerare välja att investera sitt kapital i guld istället, vilket trycker upp priserna på det. Guldet stiger också i värde då guldproduktionen minskar på grund av olika händelser. När guldproduktionen ökar istället, som i exempelvis i Kina där man börjat öppna nya guldgruvor, sjunker priserna på marknaden. Värdet på guld sjunker också om något land eller någon större investerare säljer en större mängd guld.

De flesta av dessa händelser är omöjliga att förutse medan andra kan ske inom en kort tid. Över tid är dock guldet en relativ säker investering.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *