Guld -ädlast av dem alla

Guld är ett av naturens grundämnen, och att det är ett grundämne betyder att det inte består av en blandning av andra ämnen. Guld är en av ädelmetallerna, vilket innebär att det inte oxiderar i luft. Guld är mycket beständigt mot vanliga syror och ...Läs mer

Silver – metallen med flera användningsområden

Silver har det kemiska tecknet Ag som härstammar från latinets Argentum och betyder pengar. Det är ett metalliskt grundämne som tillhör grupperna ädelmetaller och myntmetaller och inom smycken och mynt används metallen mest, även om den har flera användningsområden. Finns det inget mer utrymme ...Läs mer

Stål – en svensk exportsuccé

Ingen råvara har haft lika stor betydelse för Sveriges välstånd som järn. Stål framställs genom bearbetning av järn och har varit en viktig exportvara under lång tid. Att Sverige kunnat bli en viktig stålnation bygger på flera sammanlänkade faktorer. Först och främst så har ...Läs mer

Radium – används knappt längre

Radium är ett radioaktiv grundämne och bildas som en sönderfallsprodukt av uran. Radium finns i uranmalm och det är uran som man använder i kärnkraftverk och kärnvapen. En känd vetenskapskvinna som fått Nobelpris hela två gånger är Marie Curie och hon anses vara en ...Läs mer

Zink

Zink är ett metalliskt grundämne som människor utvunnit sedan 500-talet, eller kanske ännu längre. Metallen är viktig i många legeringar, inte minst mässing. En av de egenskaper som gör att zink är eftertraktat är att metallen förhindrar rost. Även i batterier är zink viktigt. ...Läs mer

Platina – ett grundämne

Platina räknas som ädelmetall och förekommer ofta inom smyckestillverkning. Det har blivit allt vanligare att både förlovning- och vigselringar är utav platina. Det är en ädelmetall som används även inom tandtekniken. Platinametallen är i grunden en vit metall och har god förmåga att böjas ...Läs mer

Nickel – legeringsmetallen

Nickel är en av de oädla metallerna, och är ett grundämne som i det periodiska systemet betecknas Ni. De flera förknippar sannolikt nickel med det faktum att metallen kan orsaka allergi, och i stora mängder är nickel giftigt för de flesta livsformerna på jorden. ...Läs mer

Bly – en giftig med användbar metall

Bly är liksom järn, zink och nickel en av de oädla metallerna. Det är ett grundämne med beteckningen Pb i det periodiska systemet, en förkortning som kommer från metallens latinska namn, plumbum. Många förknippar bly med blyförgiftning, något som sker på grund av att ...Läs mer

Ädelmetaller

Det är främst guld, silver och platina man tänker på när man man talar om ädelmetaller. Dessa legendomspunna råvaror har spelat en stor roll i människans historia. Inte minst har guld och silverfyndigheter avgjort var vi anlagt många av våra samhällen och vart vi ...Läs mer

Uran – ett radioaktivt ämne

Uran är en radioaktiv och relativt vanlig metall som finns överallt i jordskorpan. Det är det tyngsta naturliga grundämnet. Uran används som bränsle i kärnkraftverk men även i kärnvapen. För att kunna användas som kärnbränsle måste det naturliga uranet först anrikas. Anrikning innebär att ...Läs mer