Radium – används knappt längre

Radium är ett radioaktiv grundämne och bildas som en sönderfallsprodukt av uran. Radium finns i uranmalm och det är uran som man använder i kärnkraftverk och kärnvapen. En känd vetenskapskvinna som fått Nobelpris hela två gånger är Marie Curie och hon anses vara en av de som upptäckte radium 1898 tillsammans med sin make. Ett annat intressant användningsområde för radium är att det tillsammans med beryllium eller bor kan skapa nya neutroner. Annars är det väldigt få områden som man faktiskt använder radium inom i dagens samhälle. Det blir som sagt en biprodukt när man utvinner uran och det sker fortfarande på många platser i världen där det finns kärnkraftverk. Som tur är så finns det inte mycket kärnvapen i världen, men självklart är radium en biprodukt i den processen också. Radium är svårt att bryta ner, skadligt för människor och därför något som man borde undvika i alla processer.

Curie upptäckte radium

Marie Curie var kemist och fysiker i Polen i slutet av 1800-talet och i början av 1900-talet. hennes insatser för vetenskapen och världen anses oöverträffade än idag. 1903 tilldelades hon Nobelpriset i fysik tillsammans med Henri Becquerel och sin make Pierre Curie. På den tiden hade man inte riktigt kommer underfund med hur röntgen, elektricitet och radioaktivitet fungerade, så Marie Curie plockade isär självlysande, radioaktiva ämnen. Idag vet man att det är högst farligt att handskas med dessa ämnen då de kan leda till negativa hälsoeffekter. Till och med Marie Curies anteckningar är bevarade i blylådor för att inte påverka andra idag. Radium användes förr till självlysande klockvisare, men efter att många tillverkare av klockor dött i cancer blev det förbjudet att använda radium till detta någon gång på 1950-talet. Marie Curie dog redan 1934 av en sorts anemi, vilket tros vara en följd av den joniserade strålningen som hon utsattes för. Men något som hon var, och är än idag, ensam om är att hon fick Nobelpriset två gånger i två olika kategorier.

Svårt att finna användningsområden för radium

Idag är det inte så vanligt att man använder radium till någonting. Förr fanns det spekulationer om att detta ämnet skulle kunna användas inom flertalet områden. Men varken takrenovering, anläggning av vägar eller dylikt passade radium. Inte heller fanns det användning inom vården. Det är ett ämne som kan leda till cancer och är därför något som ska behandlas med högsta varsamhet. Dessutom är det en kostsam och långdragen process för att utvinna radium och idag finns det andra alternativ som fungerar mycket bättre. Till exempel till självlysande visare i klockor använder man idag tritium. Många länder försöker gå ifrån kärnkraftverk eftersom det är dåligt för miljön och välja solenergi, vattenkraft eller vindkraft istället. Problemet är att kärnkraft producerar så avsevärt mycket mer elektricitet och pressar ner priserna till väldigt låga nivåer. Övergången från konservativa energikällor till nya går långsamt i vissa länder, medan Sverige är lite utav en pionjär i sammanhanget.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

spike