Ädelmetaller

Det är främst guld, silver och platina man tänker på när man man talar om ädelmetaller. Dessa legendomspunna råvaror har spelat en stor roll i människans historia. Inte minst har guld och silverfyndigheter avgjort var vi anlagt många av våra samhällen och vart vi färdades med hela armador av skepp under kolonialismens era. Många samhällen som växte fram runt dessa eftersökta resurser i till exempel Afrika, Brasilien och Nordamerika kunde blomstra under kanske ett helt århundrade för att sedan mer eller mindre överges när ädelmetallen tog slut. I den här texten ska vi även titta på hur man definierar ädelmetall inom kemin.

SONY DSC

SONY DSC

Ädelmetall inom smide och handel

Alla vet vi att guld är en eftertraktad råvara men det finns mer än en Ädelmetall som lockar investerare idag, när det ekonomiska läget är osäkert. Guld, silver och platina anses kunna vara ett bra alternativ till att investera i till exempel aktier under en lågkonjunktur. Många länder har en stor del av sin valutareserv i form av guld och historiskt sett har guld och silver varit av stor betydelse inom handel i form av mynt av olika valörer. Även inom smideskonsten är det dessa tre metaller som gäller när man använder begreppet ädelmetall. Den mindre kända metallen palladium är ett gränsfall, den kan ingå i föremål som är av ädelmetall utan att dessa förlorar sin status. Palladium är väldigt lätt att smida med och kan göra det lättare att skapa avancerade former än när man arbetar med rent guld. Eftersom både guld och silver ofta blandas med andra metaller brukar man ange hur ren metallen är. För guld betecknas renheten med hjälp av begreppet karat.

Ädelmetall som begrepp inom kemi

Kemister definierar ädelmetaller som metaller som är beständiga och inte reagerar så mycket med sin omgivning. De smälter först vid höga temperaturer och kan också vara vara väldigt beständiga mot oxidation. Förutom de kända ädelmetallerna guld, silver, platina och palladium anses även koppar, rodium, rutenium, rhenium, iridium och osmium höra till ädelmetallerna. Alltså även metaller som de flesta kanske inte hört talas om. Flera av dessa ädelmetaller är dock betydligt mer värdefulla, per gram, än guld eftersom de är så sällsynta. Användningsområdet för vissa ädelmetaller är dock begränsat till processer i laboratorier samtidigt som guld och silver, som vi tidigare nämnt, varit mycket mer betydelsefulla för oss människor. Om en metall anses som ädel eller oädel har även att göra med dess densitet och placering i det periodiska systemet. Observera att det handlar om rena metaller och inte så kallade legeringar. Legeringar är blandningar av material som tillsammans ger specifika egenskaper.

 

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *