Silver – metallen med flera användningsområden

Silver har det kemiska tecknet Ag som härstammar från latinets Argentum och betyder pengar. Det är ett metalliskt grundämne som tillhör grupperna ädelmetaller och myntmetaller och inom smycken och mynt används metallen mest, även om den har flera användningsområden. Finns det inget mer utrymme hemma? Att hyra förråd i Vasastan kan vara en riktigt bra idé om du behöver lite mer plats för att spara värdefulla saker.

Historia

Silver var under bronsåldern fortfarande väldigt sällsynt och har uppkommit senare än guld och koppar överallt i världen och i Egypten var till och med silver mer värt än guld ursprungligen. Flera länder i Europa upptäckte silver under kopparåldern, i form av silvergruvor i Spanien. Smyckesnålar i silver användes i Italien under kopparåldern men det var under järnåldern som silver började användas i större utsträckning. Både grekerna och kelterna började använda silver till mynt på 600-talet f.Kr.I Norden dröjde det något längre och användningen av silver började under första århundradet e.Kr. Silver blev mindre vanligt i Norden under folkvandringstiden men ökade markant under vikingatiden i form av mynt och smycken från hela världen.

Värdet

Som nämnts tidigare så hade silver, under en period, högre värde än guld. Egyptiska och assyriska inskrifter har bekräftat detta men samtidigt som tillgången till silver ökade så minskade värdet på metallen. Hela den senare delen av forntiden kan man se växlingarna mellan guldet och silvrets värde samtidigt som nya fyndorter hittades över hela världen. Det gjordes stora silverfynd i Amerika i slutet av 1400-talet och tidigt 1500-talet och då sjönk värdet på silvret våldsamt och mellan mitten av 1600-talet och mitten av 1800-talet höll silvret en stabil kurs gentemot guldet och låg omkring 1:15,5 men senare omkring sekelskiftet 1900 sjönk silvret till omkring 1:39.

Smycken

Ett av silvrets största användningsområden är smycken och det är det vanligaste materialet inom det området. Den finaste silverkvalitén är sterlingsilver som består av 92,5% silver och resten är koppar och enligt internationell norm ligger gränsen för att få kallas för silver på 83% men detta kan skilja sig mellan olika länders regler. I Sverige har vi enligt äldre bestämmelser beslutat att gränsen går vid 82.8%, vilket i princip är 83% men i många länder är det vanligt med 75%.

Förutom att silver används till mynt och smycken så används materialet också flitigt inom bestick och konst. Det används även som elektrisk ledare, detta för att silver har den lägsta resistansen av alla icke-supraledande ämnen vid höga temperaturer och har också en väldigt hög värmeledningsförmåga. Tidigare användes ca. 40% av allt silver inom fotoindustrin men detta minskade drastiskt då digitalkameror användes mer ofta och år 2007 rapporterades det att det bara används 14% inom fotoindustrin.

Leave a Reply

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

spike